Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Prodej nemovitosti je příjmem a tak podléhá dani z příjmů. Existují ale případy, kdy může být prodávající od daně osvobozen. Prodali jste vloni nemovitost a nevíte, zda danit nebo ne? Možná se osvobození týká i Vás…

U daně z příjmu z prodeje nemovitostí existuje hned 5 případů, kdy je prodávající osvobozen:

 1. Minimálně 5 leté vlastnictví nemovitosti
 • Tzn., že doba mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem přesáhla pět let.
 • Tento případ platí ale pro nemovitosti prodané v roce 2020. Pro nemovitosti prodané v letošním roce už bude platit časový test 10 let.
 1. Minimálně 2 leté bydliště v prodávané nemovitosti
 • Bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý pobyt za okolností z nichž lze usoudit, že se trvale v tomto bydlišti zdržoval.
 • Pokud tedy měl poplatník bydliště v nemovitosti bezprostředně před jejím prodejem, činí lhůta 2 roky.

V případě podnikatelů ještě u těchto prvních dvou případů platí  podmínka, že nemovitost nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

 1. Převod členských práv k družstevnímu bytu (opět min. 5 let)
 • V tomto případě platí stejně jako u nemovitosti v osobním vlastnictví, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje časový test 5 let.
 1. Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby
 • Jestliže využijete peníze z prodeje nemovitosti do roku od přijetí peněz na uspokojení svých bytových potřeb nebo pokud jste je využili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím, pak jste také osvobozeni od daně z příjmu.
 • Přijetí peněz však musíte nahlásit finančnímu úřadu.
 1. Dědictví
 • Pokud jste nemovitost nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, pak se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Přímými příbuznými jsou např. prarodiče a vnuci, rodiče a děti apod.

Pokud se vás ani jeden z výše uvedených případů netýká, jste povinni podat daňové přiznání k dani z příjmu z prodeje nemovitosti. Vzhledem k pandemii je letos termín pro podání daňového přiznání posunut až do 3. května 2021.

Formuláře pro daňové přiznán najde zde: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

 

Zdroj:  https://bit.ly/2QddVXp

 • Lokální a užitečné informace z realitního trhu

  Nechte si zasílat lokální a užitečné informace z realitního trhu pro Brno a Jihomoravský kraj. Stačí zanechat kontakt.