Jak naplánovat prodej své nemovitosti?

Plánování prodeje

Najít si zkušeného a pro školeného odborníka v realitách by mělo být jasnou volbou.

Prodej nemovitosti je možná největší finanční transakce Vašeho života a pro člověka, který není zběhlý v právních a obchodních záležitostech, by bylo velmi riskantní se do této transakce pustit samostatně. Zvolit správné marketingové nástroje, vyjednat optimální cenu, ošetřit a časově na sebe navázat podpis smluv, výplatu peněz a předání nemovitosti vyžaduje mnoho zkušeností a znalostí. Najít si zkušeného a proškoleného odborníka v realitách by tedy mělo být jasnou volbou. Věnujte jeho výběru dostatek času. Vyhodnoťte jeho zkušenosti a zázemí a ověřte, že je specializován na Vaši lokalitu.

Spolupráce s jednou nebo více RK

Jedinečnost nabídky zaručuje, že bude nabízena za maximální možnou cenu. Pokud jednu nabídku nabízí více subjektů (realitních makléřů), začínají si uměle konkurovat a mnohdy bezdůvodně tlačí na snižování ceny. Proč? Protože v případě, že nemovitost nabízí více makléřů, má šanci prodat pouze ten, který ji nabízí za nejnižší cenu. Ale zájem Vás – prodávajícího – je přesně opačný! Svěřte tedy nemovitost jedinému, pečlivě vybranému makléři a máte zajištěn maximální příjem z prodeje.

Výhradní smlouva uzavřená s makléřem neznamená, že Vaši nemovitost prodává jediný makléř. Díky propracovanému systému referenční spolupráce, kde všichni makléři vzájemně sdílí nabídky a poptávky, může kupujícího zajistit kterýkoli makléř z libovolné pobočky. Tím pro Vás zajišťujeme prodej v nejrychlejší možné době.

Pokud je stejná nemovitost nabízena více realitními makléři na jednom inzertním místě (jak tomu bývá v případě neexkluzivní spolupráce), často to vede ke zmatení kupujícího klienta. Informace jednotlivých makléřů se mohou lišit, různá může být i jimi nabízená cena. Takových nabídek si zpravidla zájemci o koupi nevšímají, protože se v nich nejsou schopni zorientovat.

Výhody výhradní spolupráce

Exkluzivní smlouva znamená, že máte jedinou kontaktní osobu, s níž řešíte všechny otázky spojené s prodejem. Proč stále více klientů volí exkluzivní formu spolupráce? Pouze takto jsou jasně nastavena práva, povinnosti a především zodpovědnost Vašeho makléře.

Jediný prodávající makléř zároveň znamená, že se všechny poptávky na Vaši nemovitost schází na jednom místě. Díky tomu má makléř (a spolu s ním i Vy) dokonalý přehled o zájmu potenciálních kupujících a přesný obrázek o tom, za jakou cenu lze Vaši nemovitost prodat.

I při výhradní spolupráci se CENTURY 21 máte možnost si nemovitost prodávat sami a v případě, že naleznete kupce, získat výraznou slevu z provize. Veškerý servis spojený s převodem zajistí makléř.

Našim exkluzivním klientům garantujeme předávání pravidelného reportu, ve kterém informujeme o průběhu prodeje. Tento report od svého makléře obdržíte minimálně jednou týdně, případně dle dohody.

Při výhradním zastoupení významně šetříme Váš čas, jelikož můžeme lépe plánovat prohlídky a následná jednání se zájemci o koupi. Na prohlídky navíc zveme pouze klienty, které jsme předem prověřili.

Makléř, který prodává na základě výhradní smlouvy, má výrazně větší rozpočet na marketing Vaší nemovitosti na trhu. Informujte se u Vašeho makléře na marketingové bonusy, které poskytujeme exkluzivním klientům. Při prodeji nemovitosti se používá hned několik marketingových strategií. Většinu práce realitního makléře CENTURY 21 nemusí prodávající vnímat, přesto zahrnuje zásadní činnosti, které mají za úkol upozornit na Vaši nemovitost maximum kupujících klientů. Jedná se o telefonáty a emailovou korespondenci s poptávajícími klienty, pořádání dní otevřených dveří, jednání se zájemci o koupi, komunikaci s těmi, kdo reagovali na inzerci, aktualizaci a propagaci nabídky na internetu a mnoho dalších aktivit. Při tvorbě marketingového plánu Vám makléř na základě svých zkušeností a praxe doporučí optimální marketingové kanály pro prodej Vaší nemovitosti.

________________________________________________________

Další články

        Jak nastavit cenu Vaší nemovitosti?                                                         Jak připravit nemovitost k prodeji?