Velikost nových bytů se stále zmenšuje

Příjem z prodeje nemovitosti

v případě, že jste v roce 2017 prodali nemovitost, příjmy z prodeje nemusíte danit (a tedy uvádět do daňového přiznání) tehdy, pokud jste zmíněnou nemovitost vlastnili alespoň 5 let. I pokud jste nemovitost zdědili po rodičích a vlastnili ji kratší dobu, než 5 let, nemusíte příjem z jejího prodeje danit, a to v případě, že rodiče tuto nemovitost vlastnili tak dlouho, aby celková doba, kdy jste jako rodina nemovitost vlastnili, přesáhla 5let.

 

Příjem z pronájmu nemovitosti

tyto příjmy danit musíte, avšak lze je ponížit buď o skutečné výdaje na rekonstrukci příslušné nemovitosti, nebo o paušální částku, která činí 30% z příjmů. Varianta uplatnění skutečných výdajů na rekonstrukci s sebou nese povinnost doložit veškeré doklady a faktury. V tomto případě je třeba dávat si pozor na rozdíl mezi výměnou opotřebených částí bytu, tedy opravou a jeho modernizací, tedy technickým zhodnocením (investicí). Pokud by se opravou zvýšila hodnota bytu, musí majitel použitou částku postupně odepisovat.

S ohledem na pronájem je třeba zmínit ještě jednu „novinku“, a tou je tzv. sdílená ekonomika. Mnoho lidí nabízí své byty k občasnému krátkodobému nájmu, výměnným pobytům, apod. Tzv. Airbnb je poměrně novým pojmem a je třeba si tak hlídat, aby se výměnný pobyt nepletl se skrytou živností, a tedy obcházením zákona. Pokud půjčíte svůj byt v době své nepřítomnosti známým, nejedná se o příjem, který by byl předmětem zdanění. Avšak pokud bydlíte jinde a byt pronajímáte, potom už se nejedná o takzvaný nahodilý příjem, ale o běžnou živnost. Musíte tedy mít živnostenské oprávnění a dodržovat všechny související předpisy, zejména úhradu poplatků za ubytované osoby a jejich nahlášení.

Pokud máte jako zaměstnanec z pronájmu příjmy do 6tis. Kč, nemusíte je do daňového přiznání uvádět, jsou od daně osvobozené. Pokud jste na MD nebo v důchodu, potom nemusíte uvádět příjmy až do výše 15tis. Kč.

Při dlouhodobém pronájmu bytu uvádíte příjmy do daňového přiznání a proti nim můžete postavit výdaje buď ve skutečné výši (s doklady) nebo opět paušálně ve výši 30% z příjmů.

V případě pronájmu bytu se souvisejícími službami (např. úklid), což je např. právě výše zmíněný příklad Airbnb, se jedná o poskytování ubytování. Tento druh služby můžete zdanit buď formou uvedení skutečných příjmů a výdajů, nebo formou paušálu ve výši 60%. Opět musíte dodržovat všechny související předpisy, úhradu poplatků za ubytované osoby a jejich nahlášení, v případě přijímání plateb od hostů v hotovosti je také třeba myslet na EET.

Příležitostné příjmy

Pokud tyto příjmy nedosáhnou hranice 30tis. Kč, nemusíte je vůbec v daňovém přiznání zohlednit.

________________________________________________________

Další články

Mendel Plaza - nový bytový komplex v Brně                      Investice do bydlení dosáhly v roce 2017 rekordní výše