Jaké daně a poplatky mohou být spojeny s prodejem nemovitosti?

Občas majitele nemovitostí překvapí poplatky a daně, se kterými při prodeji nepočítají. Pojďme se na ně podívat. 

Daň z nabytí nemovitých věci

Jednou z důležitých změn letošního roku je to, že daň z nabytí nemovitých věcí již nebude břemenem prodávajícího (odpadne i možnost dohody mezi oběma stranami), ale zcela jen kupujícího. Důvod je prostý. V případě nezaplacení daně se lépe vymáhá z člověka, který nabyl majetek.

Prvotní informací bylo, že by daň z nabytí nemovitosti měl platit kupující již od dubna, poté se mluvilo o červenci. A jak to tedy vypadá nyní?

Novela zákonného opatření senátu č.340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, by měla uzákonit změnu v osobě poplatníka daně z nabytí z prodávajícího na kupujícího.

Návrh na tuto novelu byl propuštěn do tzv. třetího čtení, kde byl 1.6. schválen poslanci a  27.7. 2016 ji podpisem stvrdil prezident Miloš Zeman. Změna začne platit první den třetího měsíce od vyhlášení zákona ve sbírce tudíž od 1.11.2016.  Zásadní je den podání návrhu na vklad na katastrálním úřadu. U žádostí podaných do 31.10.2016 platí daň z nabytí nemovitosti prodávající. U žádostí podaných od 1.11.2016 platí daň z nabytí nemovitosti kupující.

Daň z příjmu

Další často diskutovanou otázkou je při prodeji nemovitosti daň z příjmu. Kdo je povinen ji platit a jak ji vypočíst? Tuto daň je povinen zaplatit každý, kdo prodává nemovitost, v případě však, že nemovitost vlastnil déle než 5 let, nebo v ní trvale bydlel déle než 2 roky nebo použije získané prostředky na nákup nového bydlení, je od této daně osvobozen. V ostatních případech je povinnost daň z příjmu uhradit ve výši 15%. Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi cenou pořizovací a cenou, za kterou současně majitel nemovitost prodává (po odečtení všech uznatelných výdajů, např. zhodnocení nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí).

Daň z nemovitosti

Kupujících, jako nových majitelů nemovitostí, se týká daň z nemovitosti. K této se musí nový vlastník přiznat sám, na základě daňového přiznání k dani z nemovitosti, které se podává do konce ledna následujícího roku, v květnu je daň splatná. Platí se každoročně. To, kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a obci, v níž se nemovitost nachází.

S prodejem nemovitostí jsou spojeny další poplatky. Podepsaná kupní smlouva se podává na katastr nemovitostí společně s povinným formulářem katastru – návrhem na vklad vlastnických práv. Pro to, aby katastr zapsal vlastnické právo, je třeba přiložit kolek v hodnotě 1 000 Kč. Kolek ve stejné hodnotě je také třeba uhradit v případě podání návrhu na vklad či podání návrhu na výmaz zástavního práva.

________________________________________________________

Další články

          Sakra, zase jsem zapomněl…                                                   Jak efektivně nastavit prodej Vaší nemovitosti?                                                                                                                                  - Vytvoření Srovnávací tržní analýzy (STA)