Novela stavebního zákona přináší komplikace

Lidé, kteří staví dům a potřebují vyjádření úřadů ohledně souladu domu s územním plánem obce, si na toto závazné stanovisko budou muset počkat déle, než předpokládali. Na vině je novela stavebního zákona, která platí od ledna 2018 a stanoví, že tyto posudky nově vydává odbor územního plánování obcí s rozšířenou působností, místo původně pověřeného stavebního úřadu.

Odbory ale tuto novou agendu nestíhají. Nyní tedy bude potřeba přijmout nové pracovníky, což bude stát obce ročně 95mil. Kč, které zaplatí na platech nových úředníků. V některých obcích si místo původních 2 – 3 týdnů počkají žadatelé na vyjádření třeba i rok, přestože lhůta pro vyjádření je nejdéle dva měsíce.

Přestože na problémy, které přesun kompetencí přinese, bylo Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Karlou Šlechtovou upozorňováno již v průběhu tvorby nového zákona, trvalo na svém rozhodnutí proces více centralizovat a koordinovat. Nyní již byl v reakci na kritický stav celé situace podán v poslanecké sněmovně návrh na změnu této novely. Novela měla přinést zjednodušení, ale nestalo se tak. Přesto se změnou Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí. Domnívá se, že se má spíše diskutovat o řešení problémů na jednotlivých úřadech příslušných obcí s rozšířenou působností.

 Řešení personální nedostatečnosti ovšem nebude jednoduché, neboť zájemců o práci je nedostatek. Tento problém přiznává i MMR s tím, že je velmi složité najít nové pracovníky pro úřady územního plánování, kteří by splňovali vysoké kvalifikační požadavky, které stanoví zákon. Jedním dechem, ale dodává, že úřady měly na přípravu 5 měsíců.

________________________________________________________

Další články

Jak si poradit s daňovým přiznáním a příjmem                                                           Mendel Plaza                                                 z prodeje či pronájmu nemovitosti?