Obchod dojednán, co dál?

Poprodejní servis

Abychom vše dotáhli zodpovědně do konce, máme tu ještě pár maličkostí. A nebojte, to už je vše, co je třeba při prodeji nemovitosti udělat. Pak už zbývá celou transakci jen oslavit.

Předání nemovitosti – je dnem, kdy nemovitost osobně předáte kupujícímu do jeho vlastnictví. Den předání jste si již stanovili s kupujícím v kupní smlouvě.  Při předání nemovitosti nejde jen o předání klíčů, ale i zapsání všech stavů měřidel, počet předaných klíčů a v neposlední řadě přenechané vybavení bytu (kuchyňská linka, spotřebiče, atd.). K tomu slouží tzv. předávací protokol. V tomto protokolu je nutné uvést kompletní identifikační údaje obou stran + nemovitosti, stav měřidel… V protokolu musí být vše zapsáno přesně, aby později nedošlo ke zbytečným komplikacím mezi Vámi a kupujícími, popř. distributory energií.

Přepis energií  - přepsání veškerých energií jako je voda, plyn a elektřina na nového majitele. Je tedy potřeba zjistit, zda nový majitel bude požadovat stejné dodavatele, jako jste měli Vy doposud nebo bude chtít přepsat jinam. Pak je nutné zjistit si, jaké formuláře jsou potřeba vyplnit a kam je zaslat.  Raději se nespoléhejte na formuláře na internetu a ověřte si vše na zákaznické lince. Mnohdy je totiž na internetu jen poměrná část formulářů, a když zašlete nepřesné nebo nedostatečné údaje, přepis se díky zamítnutí ze strany distributora zbytečně prodlouží o několik týdnů.

V případě, že se nový majitel rozhodne pro přepis k jinému distributorovi, počítejte s komplikacemi ve formulářích (každý dodavatel má jiné a požaduje vyplnění jiných údajů).  Další věcí je, že přepis mezi distributory může trvat až 3 měsíce.

Daňové přiznání – nově připadá povinnost zaplacení daně z nabytí nemovitosti na kupujícího a také podání daňového přiznání nejpozději do 3 měsíců následujících po zavkladování nemovitosti do KN. Daňové přiznání vyplňuje dle znaleckého posudku, který stojí kolem 2.000 – 3.000 Kč v závislosti na tom, o jakou nemovitost se jedná. V případě, že se pustíte do vyplňování daňového přiznání, vše si pořádně přečtěte a vyplňte zodpovědně. Pokud nebude správně vyplněno, finanční úřad si daň přepočítá a Vy můžete pak doplácet i několik tisíc.

________________________________________________________

Další články

           Inspekce nemovitostí                                                  Zlatý makléř – Jak hledáme pro klienty jejich sen