Obnova brněnské tramvajové trati Stránská skála - Líšeň

Po posouzení vlivů na životní prostředí, které mělo pozitivní výsledek, může Brno pokračovat s přípravou znovuzavedení tramvajové tratě ze Stránské skály do Líšně. Začátek stavby město plánuje do roku 2019. Výjezd první tramvaje by se mohl uskutečnit v roce 2020.

Poslední tramvaje projížděly na téhle trati před více než 50 lety. Trať je od roku 2002 nesjízdná a chátrá.  Obnova v podstatě už neexistující tratě vyjde na 400 až 450 milionů korun. Na stavbu tramvajové trasy budou využity především peníze z evropských fondů, uhrazeno tak bude 85 procent z celkových nákladů. Trať bude využívána jak k obsluze staré Líšně, tak k obsluhování nově připravované výstavby.

Na již zmiňovaném úseku jsou dosud plánované tři zastávky, kterými jsou Stránská skála, která bude zcela nová, U proluky a Muzeum dopravy, ze které bude snadný přesun na autobusovou dopravu.

Občané přilehlých ulic se nemusí obávat hluku, protože zde bude postavena protihluková zeď, která bude několik desítek metrů dlouhá. Okolí bude přizpůsobeno tak, aby tramvaj netvořila bariéru. Zpočátku by po trati měla jezdit linka 10, která by ve špičce jezdila v intervalu deseti minut.

Obnovou tratě mezi Stránskou skálou a Líšní město Brno nekončí, do budoucna plánuje novostavby i dalších tramvajových tratí.

________________________________________________________

Další články

Jaké informace si zjistit ještě před tím,                  Máte nárok na vrácení peněz z finančního úřadu?

než se rozhodnete prodat svoji nemovitost