Ochrana osobních údajů

BONUS BRNOreal, spol. s r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů.
Vyplněním kontaktního formuláře vyslovuje zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Tento souhlas je zákazníkem udělen až do doby písemného odvolání. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pro společnost Bonus Brno spol. s r.o., se sídlem: Křenová 479/71, Trnitá, Brno-střed, IČ: 26887312.

Zpracování osobních údajů
BONUS BRNOreal, spol. s r.o. shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, atd. BONUS BRNOreal, spol. s r.o. nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím stranám.

________________________________________________________

Další články

Pisárky se těší na zajímavé projekty, které to jsou?     Obnova brněnské tramvajové trati Stránská skála - Líšeň