Sakra, zase jsem zapomněl…

Každý rok řeším to samé... jak je to s poplatkem za svoz komunálního odpadu? Kdo jej platí? Kdy a jak se platí? Kolik je jeho výše? Máte také problém odpovědět si na tyto otázky stejně jako já? I když jsem makléřem, přesto na to pokaždé zapomenu.

Kdo je poplatníkem komunálního odpadu?

Poplatníkem za komunální odpad je fyzická osoba, která má na území města Brna trvalý pobyt a fyzická osoba, která vlastní na území města byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba a která je určena k individuální rekreaci.

V případě cizinců je poplatníkem fyzická osoba, která má dle zákona povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů a fyzické osoby, kterým byla dle zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, udělena mezinárodní ochrana.

Kdo je osvobozen od poplatku?

Poplatek za komunální odpad se nevztahuje na vlastníky, kteří jsou majiteli nemovitosti určené k rekreaci a mají trvalý pobyt na území města, ovšem jen v případě, nemá-li v dané nemovitosti nahlášen trvalý pobyt žádná fyzická osoba.

Tento poplatek také není povinna platit nezletilá osoba, umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy na základě rozhodnutí soudu.

Osvobozeno od placení je také třetí nebo další dítě, v případě, že žije ve společné domácnosti s minimálně dvěma nezaopatřenými sourozenci, kteří v daném platebním období nedosáhli 15 let.

Jaká je výše poplatku?

V roce 2015 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 670 Kč/poplatníka. Tento poplatek se skládá ze dvou složek:

  • z částky se zákonnou horní hranicí 250 Kč na poplatníka/rok
  • z částky, podle celkových skutečných nákladů obce za předchozí rok na svoz komunálního odpadu, rozpočítaných na poplatníka, na rok 2015 tedy 420 Kč

Do kdy musím zaplatit?

Poplatek za komunální odpad je nutné zaplatit nejpozději do 31.5.2016, je však možné jej platit již od ledna.

Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně magistrátu nebo převodem na účet, popř. poštovní poukázkou. Při platbě v hotovosti je však nutné znát jméno, adresu a datum narození každého poplatníka, za kterého poplatek platíme.

Více informaci, kde a v jakou hodinu zaplatit zjistíte na stránkách magistrátu města http://www.brno.cz/kontakty/.

Rada na závěr?

Zapište si do kalendáře či diáře datum 31.5.2016 raději výraznou barvou. Správce poplatku může jeho výši po nezaplacení zvýšit až na trojnásobek, což se při takto relativně nízké platbě opravdu nevyplatí.

________________________________________________________

Další články

Jak efektivně nastavit prodej Vaší nemovitosti?                         7 rad, na co si dávat pozor při prodeji nemovitosti