Šalinou do kampusu

Máte cestu do kampusu či Bohunické nemocnice? Štvou Vás neustále „narvané“ trolejbusy a autobusy. V budoucnu bude tato lokalita dostupnější díky tramvajové lince.

o je důvodem této velké změny?

Vzhledem k připravovanému rozšíření této lokality např. o další služby nemocnice či zvýšení kapacity ubytování pro studenty je nutné zajistit v těchto místech také dostatečnou dopravní dostupnost.

Dalším důvodem výstavby tramvajové trati je i ulehčení autobusovým a trolejbusovým linkám, které jsou momentálně velmi vytížené. Pro představu tyto linky v současnosti přepravují denně kolem 40 tisíc cestujících.

Kudy povede trasa?

Trasa nového tramvajového spoje povede od zastávky Osová do Bohunice – Kampus, kde bude nově postaveno 900 metrů kolejí.

Na zastávce osová povede tunelem pod Mikuláškovým náměstím, pod ulicemi Labská a Jihlavská a vyústí ulicí Netroufalky.  Tento tunel bude dlouhý 650 m a bude 6-11 metrů pod zemí. Na této trase také vzniknou dvě nové zastávky a to Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice.

Stavba tramvajové trati je připravována tak, aby co nejméně zatížila obyvatele z okolních domů.

Kdy se začne stavět a kolik to bude stát?

Město Brno plánuje zahájení stavby v roce 2018 až 2019. Stavba bude financována především z evropských dotací a její předpokládaný rozpočet je 900 milionů korun. Dokončení stavby a uvedení do provozu se předpokládá v letech 2020 – 2021.

_________________________________________________________

Další články

               

                    Stát chce podporovat mladé páry                                       Rezidentní parkování