Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas udělujete společnosti
BONUS BRNOreal, spol. s r.o., se sídlem Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, IČ:
26887312, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 43340 a společnostem ALL DONE s.r.o., IČ: 277 82 000, se sídlem Praha 1,
Betlémské náměstí 351/6, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 209807, a všem společnostem ze systému Century 21
(dále jen „Century 21“)
Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)
- jméno
- e-mail
Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho
Jméno a e-mail zpracováváme za účelem zasílání různých článků z realitního trhu, akcí typu
Odhad zdarma, Homestaging Zdarma, Jak nešlápnout vedle při prodeji nemovitosti atd. Ale
nejvíce za účelem zasílání nabídek nemovitostí.
Tyto e-maily budeme zasílat v případě článků 1x za 14 dní v případě akcí typu Odhad
zdarma, Homestaging Zdarma, Jak nešlápnout vedle při prodeji nemovitosti se může
frekvence snížit na 1x týdně. Tyto informace Vám budeme zasílat po dobu 3 let. Po uplynutí
této doby se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem
nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu
bonusbrno@century21.cz nebo kliknutím na označené políčko na konci každého
obchodního sdělení.
Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů
- e-mailingový nástroj Mailchimp
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.