Tak zas pro nás majitele něco vymysleli...

Prodáváte svou nemovitost? Máte veškeré potřebné informace? Víte, co je PENB? Kdo jej vydává? K čemu slouží? Ne? My Vám poradíme…

Energetický štítek (zákon č. 406/2000 Sb. - zákon o hospodaření energií), neboli PENB je v podstatě certifikát, který informuje o tom, jakou má daná nemovitost spotřebu energií. PENB se tak trochu podobá třídám, které rozlišujeme u domácích spotřebičů jako je lednice či pračka. 

PENB se dle spotřeby energií rozděluje do 7 tříd – od nejúspornější A po neúspornou G.

 

A Mimořádně úsporná do 29 kWh/(m2*rok)
B Velmi úsporná 30-43 kWh/(m2*rok)
C Úsporná 44-57 kWh/(m2*rok)
D Méně úsporná 58-86 kWh/(m2*rok)
E Nehospodárná 87-115 kWh/(m2*rok)
F Velmi nehospodárná 116-144 kWh/(m2*rok)
G Mimořádně nehospodárná 145 a více kWh/(m2*rok)

Kdo musí mít PENB?

Do konce roku 2012 platilo, že energetický průkaz si musel pořídit každý majitel při stavbě nových budov, větších změnách již dokončených budov s podlahovou plochou větší než 1 000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo pronájmu budov, pro které nastala povinnost zpracovat průkaz .
Další změny pak nastaly 1.1.2013, kdy vznikla povinnost zřízení PENB pro všechny stavebníky , společenství vlastníků jednotek a pro vlastníky budov. Energetický štítek byl už potřeba i při výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov, prodeji budovy nebo její ucelené části a pronájmu budov.

Dne 1.7.2015 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. a přinesla sebou další důležité změny. Od tohoto data není PENB vyžadován u prodejů, popř. pronájmů budov do roku 1947, tzn. budov, které byly postaveny před rokem 1947 a dodnes neprošly žádnou větší rekonstrukcí, tzn. rekonstrukcí, která nepřesáhne více než 25% plochy nemovitosti. U těchto budov je nutné v inzerátech uvádět nejhorší energetickou třídu G.
S novelou zákona vzniká také odpovědnost realitních kanceláří za zveřejnění energetické třídy v inzerátech. Při nedodržení vzniká realitní kanceláři pokuta ve výši 100.000 Kč. V případě, že majitel prodává svoji nemovitost přes zprostředkovatele je povinen předat vyhotovených štítek zprostředkovateli. Neučiní-li tak, je realitní kancelář povinna do inzerátu uvést nejhorší energetickou třídu G. Energetický štítek lze ale nahradit fakturami za poslední 3 roky na služby (elektřina, plyn…). 
Novela zákona také počítá s kontrolou výše uvedených pravidel. Tato kontrola je pod záštitou Státní energetické inspekce, která bude kontrolovat 5% energetických štítků, což je cca každý 20 štítek.

A kdo tedy PENB nepotřebuje?

Prozatím není nutné, aby si energetický štítek zřizovali majitelé chat, chalup a dalších objektů určených k rekreacibudovs celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budov pro náboženské účely, průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ.
Dále pak majitelé stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat a nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

Kde si můžeme PENB objednat?

PENB zpracovává Energetický specialista s oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam Energetických specialistů lze najít na stránkách MPO. Ke zpracování PENB je nutné získat úplné podklady od zadavatele, jako jsou identifikační údaje budovy a vlastníka, technická dokumentace budovy, plány blízkého okolí, výpisy z katastru nemovitostí a další. Po zpracování těchto dokumentů nastává kontrolní prohlídka budovy specialistou, rozsáhlý výpočet a následně zhotovení průkazu. Tento proces může u bytů trvat cca 2-3dny, u větších budov pak cca 10 dnů.

PENB má ale i své výhody

Pro majitele budov slouží především ke zjištění stavu objektu a její energetické úspory. V případě, že se majitel rozhodne pro prodej své nemovitosti, může PENB zvýšit její prodejní cenu, tzn. čím nižší spotřeba energií, tím vyšší cena nemovitosti. Na druhou stranu pomůže člověku i při koupi nemovitosti. Nejen, že získáte cenné informace o stavu budovy, ale může Vám pomoci i při rozhodování, kterou nemovitost si vybrat z hlediska její energetické náročnosti.

Důležitou informací je, že energetický štítek je zhotoven na dobu určitou a to 10 let od data vyh

________________________________________________________

Další články

                   Kde se vzala postel?                                                     Jak zvýšit cenu Vaší nemovitosti až o 10% ?