Žádný spěch

Tak jak je vidět, není kam spěchat. Už když jsem psal první článek o tom „Jaké změny vás čekají v novém roce?,, jsem věděl, že termín 1. 4. 2016, tj. začátek platnosti novely o dani z nabytí nemovitosti, není reálný. 

V návaznosti na množící se dotazy ohledně připravované  novely zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která by měla uzákonit změnu v osobě poplatníka daně z nabytí z prodávajícího na kupujícího, vás tímto chci informovat o aktuálním stavu.

Návrh na změnu leží ve sněmovně od října 2015.

Původní předpoklad byl, že změna bude účinná od 1.4.2016. To již nelze stihnout.

V současné době je návrh novely v Poslanecké Sněmovně v tzv. druhém čtení a bude ho projednávat schůze Sněmovny, která se koná od 12. 4.2016.

Po tzv. druhém čtení bude následovat ještě tzv. třetí čtení, bude-li změna schválena, poputuje do Senátu, ten má 30 dní na schválení, zamítnutí či vrácení zpět do Sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Projde-li hladce i Senátem, ještě musí podepsat Prezident, následně se zveřejní ve Sbírce zákonů ČR.

Je navrhováno, aby nabytí účinnosti (tedy okamžik, od kterého je předpis pro občany závazný) bylo vázáno nikoli na konkrétní datum, ale na „první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“ (vyhlášením se rozumí zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že půjde-li vše hladce, začne být novela o dani z nabytí nemovitých věcí účinná nejdříve v říjnu 2016.

________________________________________________________

Další články

                    I král musí chodit na záchod                                                             Kupte kozu…