Koupili jste nebo prodali v roce 2022 nemovitost? Poradíme vám jak na daň z nemovitosti!

Do 31. ledna je povinnost podat daňové přiznání pro vyměření daně z nemovitých věcí. To se týká všech, kteří se v uplynulém roce stali novými majiteli nemovitosti, popřípadě došlo k její úpravě a změnily se tak její rozměry nebo účel stavby. V případě prodeje nemovitosti je možné se ve stejném termínu z daně z nemovitostí odhlásit na příslušném finančnímu úřadu.

Každý rok, vždy nejpozději do 31. 1., je nutno podat daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí. Podle něj pak finanční úřad vyměří daň z nemovitosti. Ta je splatná až k 31. 5. příslušného roku. Daň se řídí zákonem č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí v pozdějším znění, dále jen zákon. Jeho plné znění je k dispozici třeba zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338.

A jak to celé funguje?

Daňové přiznání musí podat každý, tedy občan i firma, vyjma zákonem jmenovaných výjimek, kdo v uplynulém roce nabyl nový pozemek (s výjimkou definovanou v §2 odst. 2 zákona) nebo stavbu dle definice katastrálního zákona. Tedy vše, co je v katastru zapsáno, podmínkou je, aby stavba byla dokončena nebo aby nemovitost už byla užívána. To se týká i zdanitelných jednotek, jako jsou byty v osobním vlastnictví, ale i vyjmenovaných inženýrských sítí, zmíněných v dodatku zákona.

Připomeňme i situaci, kdy při procesu digitalizace katastrálních map byly nově zaznamenány i stavby, které dříve nebyly v katastru. Nemusí jít nutně o černé stavby, ale o stavby, které změnily svůj rozměr, účel, nebo na které se prostě zapomnělo. Katastrální úřad zároveň srovnává družicové snímky se stavem v katastru a tam, kde shledá neevidovanou nemovitost, zahájí řízení na místě. V uvedených případech bylo nutné dodat podklady pro kolaudaci a stavbu legalizovat. Ti, kteří tuto situaci řešili v uplynulém roce 2022, musí také podat daňové přiznání.

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání je možné podat elektronicky na webu https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home, k tomu je však potřeba nastudovat řadu informací a především správně určit koeficienty výpočtu, které se liší pro jednotlivá katastrální území, ale také pro různé druhy pozemků a staveb. Vše je poměrně přehledně k dispozici na adrese https://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces (pokud došlo ve vašem městě ke změně koeficientů, není potřeba dělat nic, pouze se zvýší platba), koeficienty staveb se pohybují od 1 do 5, přičemž nejvyšší 5 se vyskytuje jen v Praze. V případě nejasností však doporučujeme obrátit se na příslušný daňový úřad, kde všem velmi ochotně pomohou. Většinu odpovědí na nejčastější otázky lze najít na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych.

Úřad následně vyměří daň. Pokud vlastníte datovou schránku, dostanete podklady k platbě do ní, případně e-mailem, pokud jste požádali o zasílání e-mailem (nutno označit ve formuláři), nebo poštou ve formě složenky. Platbu lze navést také do SIPO. Částku je pak nutné uhradit nejdéle do 31. 5. 2023.

V dalším roce, pokud jste nenabyli další nemovitosti, očekávejte již pouze složenku, e-mail, případně SIPO s vypočtenou částkou daně. Pokud však máte nastavený trvalý příkaz, nezapomeňte si ho případně navýšit.

Odhlášení daně z nemovitosti v roce 2023

V situaci, že někdo svou nemovitost v roce 2022 prodal, ji lze snadno z platby daně odhlásit. Tuto skutečnost stačí písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. ledna 2023. Oficiální formulář neexistuje, stačí vytvořit jednoduchý dokument na počítači, nebo i ručně. Jeho podoba může být následující:

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finanční úřad
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne … prodal(a) svou nemovitost … (opište z kupní smlouvy).

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Datum a podpis:
Trvale bytem:

  • Lokální a užitečné informace z realitního trhu

    Nechte si zasílat lokální a užitečné informace z realitního trhu pro Brno a Jihomoravský kraj. Stačí zanechat kontakt.