PRODÁNO, PODEPSÁNO, PŘEDÁNO!!!

 

Stavební pozemek, Brno-Žebětín, CP 751 m2, vhodný pro bydlení

Jak prodat, rozdělit a zcelit pozemek?

Z tohoto prodeje pozemku mám obrovskou radost, protože se nám povedlo krůček po krůčku, a že jich teda bylo, prodej dotáhnout ke zdárnému konci.

Majitele mi doporučila kamarádka. Na pozemku bylo podílové spoluvlastnictví 4 vlastníků, a proto bylo více než důležité komunikovat veškeré kroky se všemi vlastníky. Přeci jenom ze zkušenosti vím, že každý má jiný pohled a očekávání, proto jsem důkladně naslouchal. Do procesu jsem vstupoval v momentě, kdy si nemovitost majitelé sami inzerovali a byli v jednání s jedním z kupců. Provedl jsem rychlou analýzu a doporučil kroky, které jsme následně realizovali.

👉 Po nabídnutí na trhu bylo dosaženo vyšší kupní ceny o 1 000 Kč/m2 než nabízel první kupující, který vzešel ze soukromé inzerce majitelů.

👉 Pozemek jsme rozdělili tak, abychom vyčlenili stavební parcelu, kterou jsme nabídli zájemcům z trhu. Pro toto vyčlenění jsem pro majitele zajistil geometrický plán, souhlas s rozdělením pozemku od stavebního úřadu a rozdělení pozemku jsem zapsal i na katastrálním úřadě.

👉 Protože se pozemek nachází ihned u lesa, bylo pro vystavení územně plánovací informace ke stavbě domu důležité získat kladné, závazné stanovisko se stavbou do 50 m od lesa. A pro vystavení tohoto stanoviska jsem potřeboval souhlas vlastníka lesa se stavbou pozemku, které jsem také získal. V případě, že bychom ho neměli snížila by se cena pozemku několikanásobně.

👉 Celkem k tomuto pozemku mám ve složce 54 dokumentů, které doprovázely celý proces vyřizování s úřady a proces prodeje.

👉 Z prvního kola 8 prohlídek jsme se domluvili s konkrétními zájemci, kterým jsme také zajistili financování nákupu pozemku.

Ještě jednou díky, za doporučení a majitelům za důvěru. Jsem neuvěřitelně rád, že jsem se mohl celého procesu účastnit a být nápomocný.

 

Odhad ceny nemovitosti zdarma

👉 Pokud zvažujete prodej, důkladně analyzujte situaci. Moje analýza těmto majitelům v součtu vydělala o 750 000 Kč více než nabízeli první kupující. Více zde: https://prodejchytre.cz/odhad-ceny-nemovitosti-zdarma/

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Stavební pozemek určený dle územního plánu k bydlení, nacházející se na konci slepé ulice ihned u lesa, po rozdělení o celkové ploše 751 m2. Aktuálně probíhá rozparcelování dle geometrického plánu níže. Přístup k pozemku je po asfaltové komunikaci. Napojení na elektřinu, plyn, vodovod a kanalizaci je možné z ulice. Ihned na vedlejším pozemku stojí dvoupodlažní dům, který má napojení na veškeré zmíněné sítě.

Informace ze stavebního úřadu o možnostech stavby

 • Stavět lze pouze v prolukách ne v zahrádkách, tedy v přední části pozemku do ulice Srnčí
  Parc. č. 173/1 v k. ú. Žebětín lze za proluku považovat
  Musí být dodržena vzdálenost od komunikace 5,0 m (uliční čára)
   
 • Jedná se o stavební parcelu
  slouží převážně pro bydlení předměstského, případně venkovského charakteru (podíl hrubé podlažní plochy bydlení v jednotlivých domech a usedlostech je větší než 50 %).
   
 • Výška stavby
  Dle návrhu připravovaného územního plánu města Brna, který bude platný od roku 2022, bude tento pozemek v ploše B/r1 (B – plocha bydlení, r – struktura zástavby rezidenční, nízkopodlažní, 1 – výšková úroveň zástavby 3-7 m).
  Rodinný dům může mít nejvýše 3 bytové jednotky, nejvýše 2 nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní podlaží
   
 • Zastavitelnost
  index zastavěnosti pro samostatně stojící dům nejméně 0,4
  tedy je možno postavit 469m2 celkové plochy všech podlaží
   
 • Odstupy staveb
  Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.
  Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2.
  Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.
  S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.
  Pro stavbu v blízkosti lesa je potřeba zažádat na Magistrátu města Brna na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství o závazné stanovisko. Na tomto stanovisku aktuálně pracujeme, ale v tuto chvíli máme již souhlas se stavbou od vlastníků lesa, který se k žádosti o závazné stanovisko bude dokládat. 
   
 • Střecha
  V této lokalitě je dle charakteru okolní zástavby vhodná sedlová střecha.

Cena: 8 000 Kč/m2 + provize RKŘešíte podobnou situaci, napište mi co by Vás zajímalo?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

 • Zjistěte, za jakou cenu se prodaly stejné nemovitosti ve Vašem okolí v poslední době.
 • Osobní přístup. Ptejte se na věci, které Vás zajímají v návaznosti na Vaší situaci, bez jakýchkoliv závazků.
 • Odhad není generován automaticky. Důkladně jsou ručně vyhledávány všechny konkrétní informace z realitního trhu, které si může kdokoliv ověřit.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

CO PRO VÁS MOHU DALŠÍHO UDĚLAT ?

Odhad ceny nemovitosti Zdarma

Porovnejte si zdarma Vaší nemovitost s nemovitostmi, které se prodaly v okolí a jsou podobné té Vaší.

Prezentace nemovitosti

Zvyšte cenu Vaší nemovitosti až o 20%, kvalitní přípravou, fotodokumentací a videoprohlídkou. Čím lepší prezentace, tím vyšší odezva a vyšší zisk z prodeje.

Analýza ,,Návaznosti"

Zjistěte Zdarma, za kolik prodáte, za kolik koupíte, jaké poplatky jsou spojené s touto transakcí, na jak dlouho dobu se připravit. Klikněte na ,,Odhad ceny nemovitosti Zdarma" výše a já Vám návaznost v rámci odhadu spočítám.

Videa Dronem

Možnost natočení Vaší nemovitosti pomocí leteckých záběrů.

Rozdělení, nebo scelení pozemků

Pokud má pozemek potenciál k rozdělení, nebo zcelení a docílení vyššího zisku, zařídím celý proces rozdělení. Zařídím geodeta, patřičné souhlasy úřadů a vklad změny na katastru.

Vizualizace bytů a domů

Pokud není bytová jednotka ještě dokončená, nebo chceme případnému kupujícímu představit, jaký dům by mohl vyrůst na prodávaném pozemku, zpracujeme možnou představu realizace.

UKÁZKY PREZENTACE NEMOVITOSTI

 • Až o 15% větší zájem kupujících na inzerci.
 • Větší reakce, více prohlídek, vyšší kupní cena.
 • Pomocí 3D půdorysů ukažte celou dispozici Vaší nemovitosti.
 • Videoprohlídky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

REFERENCE

Vážený pane Peterku, byla jsem s Vašimi službami i službami Vaší kolegyně a paní JUDr. Urbancové velmi spokojena. Jednání proběhla korektně a rychle, k mé spokojenosti. Pokud by se mi naskytla příležitost, ráda bych Vaše služby doporučila i mým známým.
Radka Tollarová
Dobrý den, cítíme potřebu Vám poděkovat za uskutečnění prodeje bytu. Od prvního setkání jsme ocenili Vaši profesionalitu, neboť Vaše informace o prodeji byly vyčerpávající a následné Vaše kroky nám značně usnadnily celý prodej i převod nemovitosti. Vše jste zvládl bez naší přítomnosti jen po telefonické domluvě. Chceme též poděkovat za vyklizení bytu, přípravu k nafocení, prezentaci a po prodeji i za převod poplatků za energie na nového majitele. Dodnes v nás zůstává příjemný dojem z našeho kontaktu a proto bychom Vaše služby doporučili dalším klientům.
Hrubý
Dobrý den pane Peterek , velmi bych chtěl poděkovat Vám a Vašemu kolektivu, za profesionální práci při prodeji mého bytu 2+1 v Novém Lískovci. Všechny kroky, které jste prováděli v součinnosti kupujícího a prodávajícího byli vždy korektní, tak aby nedošlo poškození ani jedné ze stran. Postup prodeje od přijetí zakázky, inzerci, výběr klienta, podpis smlouvy, vklad do Katastru nemovitostí, zabezpečení výdeje peněz z úschovy, předání bytu a převodu energií proběhlo bez sebemenších komplikací. Přeji Vám ať přátelský přístup ke klientům Vám vydrží i do budoucna. Byl jsem z Vaší prací velmi spokojen a budu Vás vždy doporučovat.
Jenček